Polityka RODO firmy "Tłumacz"

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.kwietnia 2016 r. informuję, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Tłumacz" Elżbieta Kobyzew-Gładzka z siedzibą w 80-420 Gdańsk, al. Hallera 106/1, osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Elżbieta Kobyzew-Gładzka;

• Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia, które Pan/Pani złożył(a);

• podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia;

• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6., ust.1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

• posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

• dane osobowe będą przechowywane w sposób wymagany prawem do czasu realizacji zleconej usługi, i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych;

• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

• Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną i księgową;

• W sprawie ochrony danych osobowych, może się Pan/Pani skontaktować z "Tłumacz" Elżbieta Kobyzew-Gładzka pod adresem mail: elko414@wp.pl, tel.603037418.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych


Wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z przedstawieniem oferty handlowej, ew. zleceniem i realizacją usługi - firmie "Tłumacz" Elżbieta Kobyzew-Gładzka, Al. Hallera 106 lok. 1, 80-420 Gdańsk w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz od 25 maja 2018 roku - w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.