Jęz. szwedzki

Oferuję tłumaczenia pisemne i ustne, przysięgłe i zwykłe wszelkich dokumentów z języka szwedzkiego i na język szwedzki.

Specjalizuję się w tłumaczeniach medycznych i technicznych.

Tłumaczę dowody rejestracyjne pojazdów, pisma sądowe i urzędowe.